Titel
Evropejskaya integraciya i russkoe pravoslavie: dve perspektivy v ramkakh paradigmy mnozhestvennykh sovremennostej
Objekt-Typ
Sprache
Russisch [rus]
Persistent identifier
https://phaidra.univie.ac.at/o:301088
Erschienen in
Titel
Gosudarstvo, Religiya i Tserkov v Rossii i za rubezhom
Band
1
Ausgabe
30
Seitenanfang
57
Seitenende
82
Verlag
Izd. Delo Moskau
Erscheinungsdatum
2012
Zugänglichkeit

Herunterladen

Universität Wien | Universitätsring 1 | 1010 Wien | T +43-1-4277-0